Szkoła
Promyk Słońca

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Promyk Słońca

Szkoła
Promyk Słońca

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Fundacji
Promyk Słońca

O nas

Jesteśmy szkołą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizujemy naukę i jej warunki, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka, tak aby każdy uczeń mógł maksymalnie wykorzystać swój potencjał, by robił maksymalne postępy na miarę swoich możliwości i w swoim tempie, według indywidualnego programu.

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja „Promyk Słońca”, która od 1990 r. wspiera dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i ich rodziny, realizując model kompleksowej opieki nad dzieckiem w obszarach zdrowia, edukacji i pomocy społecznej. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły korzystać mogą z dodatkowego wsparcia w ramach realizowanych przez fundację projektów.

Dlaczego my ?

Indywidualne podejscie

Z myślą o uczniach

z niepełnosprawnościami

Przyjazna atmosfera

Patronat fundacji "Promyk Słońca"

Kontakt

Adres

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Promyk Słońca”
ul. Fabryczna 13
53-609 Wrocław
tel.: 605 505 825

Sekretariat

ul. Swobodna 8a, 55-080 Wrocław
tel. 71 70 70 782​

Email

szkola@promykslonca.pl