Oferta

Co oferujemy ?

Indywidualne podejście do każdego ucznia

Tempo nauki, wymagania i organizacja nauczania dostosowane są do potrzeb i predyspozycji ucznia; dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Kilkuosobowe klasy

Małe grupy i bliskość nauczyciela pozytywnie wpływają na efektywność nauki i budowanie relacji w zespole, zarówno pomiędzy uczniami, jak i pomiędzy uczniem i nauczycielem.

Najlepszych nauczycieli

Pasjonatów o wysokich kwalifikacjach i predyspozycjach interpersonalnych, którzy formy i metody pracy dobierają do potrzeb uczniów

Dobrze wyposażone sale

Warunki nauki sprzyjają odpowiedniemu skupieniu, zachęcają do działania, a także umożliwiają odpoczynek,

Ciekawe zajęcia, wyjścia, projekty

uczniowie uczestniczą w zajęciach poza murami szkoły (np. w muzeach, ZOO), a także w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach teatralnych i in.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i rodziców

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne udzielane jest stosownie do potrzeb każdego ucznia, we współpracy ze specjalistami z Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca”.

Zajęcia rewalidacyjne/specjalistyczne

– TUS (trening umiejętności społecznych)
– terapia pedagogiczna
– terapia psychologiczna
– terapia logopedyczna
– AAC (alternatywne i wspomagające metody komunikacji)
– zajęcia z elementami SI

Rodzaj i forma zajęć są dostosowane do potrzeb uczniów.

Opiekę

opiekę nad uczniami po zajęciach obowiązkowych; szkoła jest czynna w godz. 8.00-16.00

Organizując pracę z uczniem, wychodzimy z założenia, że każdy uczeń jest indywidualnością i dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia.